Przewodnik dla Pracowników Ochrony Zdrowia

Strona „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Przewodnik dla Pracowników Ochrony Zdrowia” powstaje jako praca doktorska. Doktorant lek. Piotr Hartmann przeprowadzi przy jej pomocy ankietę wśród lekarzy, a następnie zamieści na niej treść swojej pracy.

Cel główny:

 1. Opracowanie monografii w formie przewodnika dla pracowników ochrony zdrowia w celu poprawienia kompetencji lekarzy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w której zawarte będą:
  1. akty prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  2. praktyczne algorytmy i schematy postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie,
  3. wzory pism, wniosków do organów ścigania, opisów sytuacji pacjenta,
  4. wzory formularza „Niebieska Karta A” wraz z praktyczną instrukcją jej wypełnienia i opisem prowadzenia procedury,
  5. przykładowe sytuacje z jakimi w swojej praktyce może zetknąć się lekarz wraz z opisem postępowania.

Cele szczegółowe:

 1. Ocena aktualnego stanu wiedzy lekarzy dotyczącej przemocy w rodzinie na podstawie opracowanej ankiety.
 2. Opracowanie strony internetowej, która zawierać będzie informacje zawarte w monografii, pozwalającej na pobranie przygotowanych algorytmów postępowania, wzorów pism oraz zawierającej odnośniki do instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.